• Transatlanta in English
 
 
 
 

Transatlanta

- strategisen muutoksen ja kansainvälistymisen asiantuntija

 

Globalisaation rautainen laki tarkoittaa, että markkinoiden ja kilpailun kansainvälistyminen koskettavat kaikkia organisaatioita. Yksityiset yritykset, julkiset organisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat joutuvat parantamaan, tehostamaan ja arvioimaan prosessejaan yhä uudelleen. Yritykset kohtaavat yhä raskaamman kansainvälisen kilpailun joko vientimarkkinoilla tai kotimaassa. Julkisten organisaatioiden tehokkuutta mitataan kansainvälisillä mittareilla. Korkekoulut ja yliopistot ovat joutumassa kovaan kilpailuun maksavista huippuopiskelijoista.

Tulevaisuuden toimintaympäristö on haastellinen kaikille talouden toimijoille. Erityisesti Suomessa nopeasti vanheneva väestö, supistuvat ikäluokat ja ja talouden jatkuva epävarmuus pakottavat organisaatiot tehostamaan prosessejaan ja  kyseenalaistamaan strategiansa yhä uudelleen.

Toimintakonseptien radikaali uudelleenarviointi, transformaatio ja Born Global –strategiat ovat Transatlantan keskeinen osaamisalue. Vuosikymmenten kokemus muuttuvassa toimintaympäristössä Euroopassa, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Afrikassa tarjoavat  asiakkaillemme työkalut, joilla sekä yksityisten että julkisten organisaatioiden menestys taotaan myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

 
 

Heinäkuu 2013 - Soliditet antoi Transatlantalle AA-reittauksen.

 

 

Kesäkuu 2013 - Transatlanta on solminut ruotsalaisen toimeksiantajan kanssa monivuotisen sopimuksen liiketoiminnan kehittämisestä  Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä. Sopimus sisältää henkilökunnan viestintäkoulutusta, säännöllisiä markkinatutkimuksia sekä sopimusneuvottelujen konsultaatiota.

 

Huhtikuu 2012 - Kurkiaura:

Transatlantan, Sinisen Kolmion ja Strategiapajan konsortio on valittu toimittajaksi Pirkanmaan Sydänpiirin hallinnoimaan Kurkiaura-hankkeeseen. Projektissa kehitetään asiakaslähtöistä hyvän hoidon terveyspalvelujärjestelmää ja siinä ovat mukana alueellisina toimijoina Tampereen kaupunki, VTT ja Tekes.

Lue lisää hankkeesta.

Lokakuu 2011 - Spirit Tampere: Transatlanta ja Strategiapaja Oy on kutsuttu laajan, kaksivuotisen ICT-osaajien muuntokoulutuksen toteuttajaksi.
Lue lisää hankkeesta.

Syyskuu 2011 - Transatlanta Oy:n Senior Partner on kutsuttu Estonian Business School’ in (EBS) ohjausryhmään. EBS tarjoaa ensimmäisenä toimijana Suomessa maksullisia maisterintutkintoja. Koulutusohjelmasta tuli välittömästi hyvin suosittu ja se ylitti kaikki ennakko-odotukset.

 

Syyskuu 2011 - Sininen Kolmio Oy on aloittanut yhteistyössä Transatlantan kanssa organisaation kehittämisprojektin Tampereen Filharmoniassa.